White Stretchy Bracelet

€ 885.00

€ 620.00

18kt White Gold Stretchy Mesh Bracelet